Tag Archives: mezar yapımı

mezar bakım

Mezar Yapım / Bakım ve Onarım

İnsan yaşamı doğal bir süreç içinde devam eder. İnsan doğar, yaşar ve sonunda mutlaka yaşamı son bulur. Elbette geride kalanlar için son derece üzüntü verici olabilecek bu durum, kabul edilmesi ve ölümden sonra da kaybedilenlere gereken saygının devam edeceği bir süreçtir.

Elbette yaşamını kaybetmiş olan büyüklere gösterilebilecek tek saygı kabirlerinin bakımlı olmasını sağlamak ve arkasından dualar etmektir. Bu noktada yaşamını kaybeden kişilerin defnedildikten sonra bir yıl boyunca kabri yaptırılmaz. Bir yıl sonunda mezar yapımı zamanı gelmiş demektir.

Kabir Yenileme

Kabir yenileme pek çok nedenle gerekebilir. Yıllar geçer ve kabrin bulunduğu alanda belediyenin bir imar planı sonucu kabrin taşınması gerekebilir.

Bazen de hava şartlarına dayanamayan malzeme nedeni ile yaşanan renkler bozulması, çatlamalar gibi sorunlar yaşanabilir. Tüm bu durumlarda da elbette mezar bakım yada belki de mezar onarım çalışmaları yapılmalıdır.